Nadzorniška razkritja

Evropski bančni nadzornik (EBA) je izdelal okvir nadzorniških razkritij, ki je vzpostavljen na dveh ravneh, saj narekuje razkritja tako na nacionalni (spletne strani nacionalnih nadzornih organov) kot na zbirni ravni (spletna stran EBA). V Sloveniji je nacionalni nadzorni organ za investicijska podjetja Agencija za trg vrednostnih papirjev, za kreditne institucije pa Banka Slovenije. Nacionalni nadzorni organ mora poskrbeti za objavo vseh pomembnih informacij, zakonskih predpisov in navodil, povezanih z nadzorniškimi aktivnostmi v zadevni državi. Na zbirni ravni pa nadzorniška razkritja omogočajo možnost hitre in enostavne primerjave med nacionalnimi nadzorniškimi praksami.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si 
  4. Izpolnjevanje pogoja PCT: vstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila.