Skoči do osrednje vsebine

Likvidne delnice

Agencija na podlagi šestega odstavka 1. člena  Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/567  (.docx)objavlja seznam likvidnih delnic za tekoče leto, določenih na podlagi podatkov preteklega leta.

Likvidne delnice v letu 2023

Na podlagi podatkov o trgovanju v letu 2022 se za delnice, za katere se šteje, da imajo likvidni trg, določijo delnice z oznakami KRKG, NLBR, PETG, ZVTG in CICG.

Likvidne delnice v letu 2022

Na podlagi podatkov o trgovanju v letu 2021 se za delnice, za katere se šteje, da imajo likvidni trg, določijo delnice z oznakami KRKG, NLBR, PETG, POSR in ZVTG.

Likvidne delnice v letu 2021

Na podlagi podatkov o trgovanju v letu 2020 se za delnice, za katere se šteje, da imajo likvidni trg, določijo delnice z oznakami KRKG, NLBR, PETG, ZVTG in POSR.

Likvidne delnice v letu 2020
Na podlagi podatkov o trgovanju v letu 2019 se za delnice, za katere se šteje, da imajo likvidni trg, določijo delnice z oznakami KRKG, NLBR, ZVTG, PETG in CICG.

Likvidne delnice v letu 2019
Na podlagi podatkov o trgovanju v letu 2018 se za delnice, za katere se šteje, da imajo likvidni trg, določijo delnice z oznakami KRKG, NLBR, CICG, ZVTG in PETG.

Likvidne delnice v letu 2018
Na podlagi podatkov o trgovanju v letu 2017 se za delnice, za katere se šteje, da imajo likvidni trg, določijo delnice z oznakami KRKG, ZVTG, PETG, LKPG in CICG.

Agencija je na podlagi 481. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (.docx) (ZTFI) v povezavi s tretjim odstavkom 277. člena ZTFI in s 27. členom Direktive 2004/39/ES (.docx) ter v povezavi z 22. členom Uredbe komisije (ES) št. 1287/2006 objavila naslednje sezname likvidnih delnic za leta 2015-2017:

Likvidne delnice v letu 2017
Na podlagi podatkov o trgovanju v letu 2016 se za likvidne delnice določijo delnice z oznakami KRKG, PETG, ZVTG, GRVG in LKPG.

Likvidne delnice v letu 2016
Na podlagi podatkov o trgovanju v letu 2015 se za likvidne delnice določijo delnice z oznakami KRKG, ZVTG, PILR, TLSG in PETG.

Likvidne delnice v letu 2015 
Na podlagi podatkov o trgovanju v letu 2014 se za likvidne delnice določijo delnice z oznakami KRKG, TLSG, PILR, PETG in ZVTG.

Podatki o trgovanju z navedenimi delnicami se nahajajo na spletni strani ESMA.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si