Skoči do osrednje vsebine

Upravljanje investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje

Izrečeni ukrepi Agencije v okviru nadzora nad opravljanjem storitev upravljanja investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje, in nadzora nad njihovim poslovanjem

Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev ZISDU - 3 v zvezi opravljanjem storitev upravljanja investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje, in v zvezi z njihovim poslovanjem, na podlagi 499.a člena ZISDU - 3 javno objavi informacije iz tretjega odstavka 146. a člena ZTFI v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi navedenih kršitev, in je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije dokončen oziroma pravnomočen.

Ukrep nadzora

Datum objave

Dokument

Odločba
/
18. 7. 2023 Informacija o ukrepu (.docx)(.docx)
Odredba o odpravi kršitev
/
6. 4. 2023 Informacija o ukrepu (.docx)(.docx)
Odredba o odpravi kršitev
/
24. 5. 2022 Informacija o ukrepu (.docx)(.docx)
Odredba o odpravi kršitev
/
29. 10. 2020 Informacija o ukrepu (.docx)(.docx)
Odločba o prekršku
/
16. 1. 2020 Informacija o ukrepu (.docx)(.docx)
Odločba o prekršku
/
3. 4. 2018 Informacija o ukrepu (.docx)(.docx)
Odredba o odpravi kršitev
NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d. o. o.
19. 2. 2018 Informacija o ukrepu (.docx)(.docx)
Odredba o odpravi kršitev
/
19. 12. 2017 Informacija o ukrepu (.docx)(.docx)
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si