Skoči do osrednje vsebine

Opravljanje investicijskih storitev in poslov

Izrečeni ukrepi Agencije v okviru nadzora nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov

Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev ZTFI-1, Uredbe (EU) št. 600/2014, Uredbe (EU) št. 2016/1011 in drugih predpisov, za nadzor nad katerimi je pristojna, javno objavi informacije o nadzornih ukrepih in sankcijah za prekršek, ki jih je izrekla zaradi kršitev teh predpisov.

Ukrep nadzora/kršitelj

Datum objave

Dokument

Odločba o prekršku 19. 12. 2023 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licenciran subjekt
/
17. 11. 2023 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper nelicenciran subjekt
/
27. 2. 2023 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper nelicenciran subjekt
SLOMARK, marketing, d. o. o.
9. 1. 2023 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licenciran subjekt
SKB BANKA
17. 11. 2022 Informacija o ukrepu
Ukrep nadzora zoper licenciran subjekt
BKS Bank AG
4. 11. 2022 Informacija o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
ILIRIKA borzno posredniška hiša, d. d.
5. 10. 2021 Informacija o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
/
29. 9. 2021 Informacija o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
/
15. 6. 2021 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Odločba o prekršku
Uroš Vejnović
12. 3. 2021 Informacija o ukrepu (.docx)(.docx)
Odločba o prekršku
Zoran Spasenić
12. 3. 2021  Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Odločba o prekršku
ILIRIKA d. d.
5. 2. 2021 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Odločba o prekršku
Marko Capić
5. 2. 2021 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Odločba o prekršku
/
20. 7. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
/
13. 7. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licenciran subjekt
ALTA Invest, investicijske storitve, d. d.
5. 3. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licenciran subjekt
/
17. 2. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licenciran subjekt
LEDORO d. o. o.
14. 1. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licenciran subjekt
BELEKTRON, svetovanje in trgovina, d. o. o.
26. 7. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
/
14. 6. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
/
20. 5. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)


Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev ZTFI-1 ali Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi z investicijskimi storitvami in posli, javno objavi informacije iz drugega odstavka 277. člena ZBan-2 v zvezi s 347. členom ZTFI -1 oz. 357. členom ZTFI-1 v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi navedenih kršitev, in je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije dokončen oziroma pravnomočen.

Ukrep nadzora/kršitelj

Datum objave

Dokument

Ukrep nadzora
/
21. 12. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora
/
21. 12. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora
Marko Capić
17. 7. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora
Odvetnica Katja Peček
19. 5. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
ILIRIKA borznoposredniška hiša, d. d.
17. 2. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
LEDORO d. o. o.
5. 12. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
LEDORO svetovanje d. o. o.
13. 6. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)


Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev ZTFI ali Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi z investicijskimi storitvami in posli, javno objavi informacije iz drugega odstavka 277. člena ZBan-2 v zvezi s 301. členom ZTFI v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi navedenih kršitev, in je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije dokončen oziroma pravnomočen.


Ukrep nadzora/kršitelj

Datum objave

Dokument

Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
/
5. 6. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
GBD Gorenjska borznoposredniška družba d. d.
20. 5. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
GBD Gorenjska borznoposredniška družba d. d.
24. 10. 2018 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
/
27. 3. 2018 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
GBD Gorenjska borznoposredniška družba d. d.
14. 12. 2017 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
ILIRIKA borzno posredniška hiša d. d.
30. 11. 2017 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
GBD Gorenjska borznoposredniška družba d. d.
12. 4. 2017 Informacija o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
/
12. 12. 2016 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
/
2. 6. 2016

Informacije o ukrepu (.docx) (.docx)


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si