Skoči do osrednje vsebine

Upravljanje borznega trga

Izrečeni ukrepi Agencije zaradi kršitev 11. poglavja ZTFI-1

Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev 11. poglavja ZTFI-1 in drugih predpisov s področja delovanja borze, za nadzor nad katerimi je pristojna, javno objavi informacije o nadzornih ukrepih in sankcijah za prekršek, ki jih je izrekla zaradi kršitev teh predpisov.

Ukrep nadzora Datum objave Dokument
Odredba o odpravi kršitev 23. 2. 2021 Informacije o ukrepu (.docx)(.docx)
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si