Skoči do osrednje vsebine

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Izrečeni ukrepi Agencije v okviru nadzora nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev ZPPDFT-2 oziroma ZPPDFT-1, na podlagi 176. člena ZPPDFT-2 oziroma 161. člena ZPPDFT-1 javno objavi informacije v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi navedenih kršitev, in je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije pravnomočen.

Ukrep nadzora/kršitelj Datum objave Dokument
Odredba o odpravi kršitev
TITANIUM DIRECT, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d. o. o.
11. 4. 2022 Informacija o ukrepu (.docx)(.docx)
Odločba o prekršku
ILIRIKA, borznoposredniška hiša d. d.
4. 1. 2021 Informacija o ukrepu (.docx)(.docx)
Odredba o odpravi kršitev
NLB Skladi, upravljanje premoženja, d. o. o.
29. 10. 2020 Informacija o ukrepu (.docx)(.docx)
Odredba o odpravi kršitev
ILIRIKA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA, d. d.
21. 9. 2020  Informacija o ukrepu
Odločba o prekršku
PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d. o. o.
9. 9. 2020 Informacija o ukrepu
Odločba o prekršku
PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d. o. o.
18. 6. 2020 Informacija o ukrepu (.docx)(.docx)
Odredba o odpravi kršitev
PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d. o. o.
13. 3. 2020 Informacija o ukrepu (.docx)(.docx)
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si