Skoči do osrednje vsebine

Bonitetni nadzor

Izrečeni ukrepi Agencije v okviru bonitetnega nadzora nad investicijskimi podjetji

Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev določb ZBNIP ali Uredbe (EU) št. 2019/2033 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja, javno objavi informacije v skladu z 21. členom ZBNIP v zvezi z nadzornimi ukrepi in sankcijami zaradi prekrška, izrečenimi v skladu z 19. in 74. do 77. členom ZBNIP.


Ukrep nadzora

Datum objave

Dokument

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si