Skoči do osrednje vsebine

Izrečeni ukrepi

Izrečeni ukrepi Agencije v okviru nadzora nad odkrivanjem zlorab trga

Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev ZTFI-1 oziroma ZTFI ali Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga, javno objavi informacije v skladu s 34. členom Uredbe o zlorabi trga v zvezi s 396.c členom ZTFI v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi navedenih kršitev.

Ukrep nadzora

Datum objave

Dokument

Odredba o odpravi kršitev
4. 1. 2023 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev
4. 1. 2023 Informacija o ukrepu (.docx)
Odločba 21. 1. 2022 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 22. 4. 2020 Informacija o ukrepu (.docx)  Information on a supervisory measure (.docx)
Odredba o odpravi kršitev
27. 8. 2020 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 24. 2. 2020 Informacija o ukrepu (.docx)  Information on a supervisory measure (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 20. 11. 2017 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 20. 11. 2017 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 20. 11. 2017 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 14. 6. 2017 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 4. 5. 2017

Informacija o ukrepu (.docx)

Izrečeni ukrepi Agencije v okviru nadzora nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov

Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev ZTFI-1, Uredbe (EU) št. 600/2014, Uredbe (EU) št. 2016/1011 in drugih predpisov, za nadzor nad katerimi je pristojna, javno objavi informacije o nadzornih ukrepih in sankcijah za prekršek, ki jih je izrekla zaradi kršitev teh predpisov.

Ukrep nadzora

Datum objave

Dokument

Ukrep nadzora zoper nelicenciran subjekt
27. 2. 2023 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper nelicenciran subjekt
9. 1. 2023 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licenciran subjekt
17. 11. 2022 Informacija o ukrepu
Ukrep nadzora zoper licenciran subjekt  4. 11. 2022 Informacija o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
5. 10. 2021 Informacija o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
29. 9. 2021 Informacija o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt
15. 6. 2021 Informacije o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku 12. 3. 2021 Informacija o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku 12. 3. 2021  Informacije o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku
5. 2. 2021 Informacije o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku
5. 2. 2021 Informacije o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku 20. 7. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt 13. 7. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licenciran subjekt 5. 3. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licenciran subjekt 17. 2. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licenciran subjekt 14. 1. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licenciran subjekt 26. 7. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt 14. 6. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt 20. 5. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev ZTFI-1 ali Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi z investicijskimi storitvami in posli, javno objavi informacije iz drugega odstavka 277. člena ZBan-2 v zvezi s 347. členom ZTFI -1 oz. 357. členom ZTFI-1 v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi navedenih kršitev, in je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije dokončen oziroma pravnomočen.

Ukrep nadzora

Datum objave

Dokument

Ukrep nadzora 21. 12. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora 21. 12. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora  17. 7. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora
19. 5. 2020
Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt 17. 2. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt 5. 12. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt 13. 6. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)


Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev ZTFI ali Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi z investicijskimi storitvami in posli, javno objavi informacije iz drugega odstavka 277. člena ZBan-2 v zvezi s 301. členom ZTFI v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi navedenih kršitev, in je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije dokončen oziroma pravnomočen.


Ukrep nadzora

Datum objave

Dokument

Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt 5. 6. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt 20. 5. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt 24. 10. 2018 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt 27. 3. 2018 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt 14. 12. 2017 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt 30. 11. 2017 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt 12. 4. 2017 Informacija o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt 12. 12. 2016 Informacije o ukrepu (.docx)
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt 2. 6. 2016

Informacije o ukrepu (.docx)


Izrečeni ukrepi Agencije zaradi kršitev 11. poglavja ZTFI-1

Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev 11. poglavja ZTFI-1 in drugih predpisov s področja delovanja borze, za nadzor nad katerimi je pristojna, javno objavi informacije o nadzornih ukrepih in sankcijah za prekršek, ki jih je izrekla zaradi kršitev teh predpisov.

Ukrep nadzora Datum objave Dokument
Odredba o odpravi kršitev 23. 2. 2021 Informacije o ukrepu (.docx)


Izrečeni ukrepi Agencije zaradi kršitev 3. poglavja ZTFI oz. ZTFI-1

Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev 3. poglavja ZTFI-1, javno objavi informacije iz 169. člena ZTFI-1 v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi navedenih kršitev, in je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije dokončen oziroma pravnomočen.

Ukrep nadzora

Datum objave

Dokument

Odločba o prekršku
16. 3. 2023 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev
6. 1. 2023 Informacija o ukrepu (.doc) (.docx)
Odredba o odpravi kršitev
6. 1. 2023 Informacija o ukrepu (.doc) (.docx)
Odredba o odpravi kršitev
24. 5. 2022 Informacije o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev
9. 5. 2022 Informacije o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku 31. 3. 2022 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev
4. 3. 2022 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev
20. 12. 2021 Informacija o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku 16. 12. 2021 Informacija o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku
24. 8. 2021 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev
19. 4. 2021 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 13. 4. 2021 Informacija o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku 1. 4. 2021 Informacija o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku
29. 1. 2021 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev  30. 11. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku 21. 9. 2020  Informacija o ukrepu
Odločba o prekršku
27. 8. 2020 Informacija o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku 4. 8. 2020 Informacija o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku 4. 8. 2020 Informacija o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku 4. 8. 2020 Informacija o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku 30. 6. 2020 Informacija o ukrepu
Odločba o prekršku 24. 6. 2020 Informacija o ukrepu
Odredba o odpravi kršitev  12. 5. 2020 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 10. 3. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku 4. 3. 2020 Informacije o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 9. 1. 2020 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 8. 1. 2020 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 30. 12. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 12. 12. 2019 Informacije o ukrepu (.doc) (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 11. 11. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 11. 11. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 13. 9. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku 19. 8. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 23. 7. 2019 Informacije o ukrepu


Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev 3. poglavja ZTFI, javno objavi informacije iz 146. a člena ZTFI v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi navedenih kršitev, in je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije dokončen oziroma pravnomočen.

Ukrep nadzora

Datum objave

Dokument

Odločba o prekršku in informacija o odločeni zahtevi za sodno varstvo 10. 9. 2019 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 30. 5. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku 23. 4. 2019 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 16. 4. 2019 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 6. 2. 2019 Informacije o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku 21. 3. 2018 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 1. 3. 2018 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 1. 3. 2018 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 13. 12. 2017 Informacija o ukrepih
Odredba o odpravi kršitev 12. 10. 2017 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 18. 7. 2017 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 31. 3. 2017 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 10. 3. 2017 Informacije o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 10. 3. 2017 Informacije o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 23. 2. 2017 Informacije o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 23. 2. 2017 Informacije o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 23. 2. 2017 Informacije o ukrepu
Odredba o odpravi kršitev 23. 2. 2017 Informacije o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 23. 2. 2017 Informacije o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 17. 2. 2017 Informacije o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 17. 2. 2017 Informacije o ukrepu (.docx)
Opozorilo 13. 2. 2017 Informacije o ukrepu (.docx)
Opozorilo 13. 2. 2017 Informacije o ukrepu (.docx)
Opozorilo 13. 2. 2017 Informacije o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 31. 1. 2017 Informacije o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 31. 1. 2017 Informacije o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 31. 1. 2017 Informacije o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku 28. 11. 2016

Informacije o ukrepu

Odločba o prekršku 28. 11. 2016 Informacije o ukrepu (.docx)


Izrečeni ukrepi Agencije v okviru bonitetnega nadzora nad investicijskimi podjetji

Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev določb Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (ZBNIP) ali Uredbe (EU) št. 2019/2033 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja, javno objavi informacije v skladu z 21. členom ZBNIP v zvezi z nadzornimi ukrepi in sankcijami zaradi prekrška, izrečenimi v skladu z 19. in 74. do 77. členom ZBNIP.

Ukrep nadzora

Datum objave

DokumentIzrečeni ukrepi Agencije v okviru nadzora nad opravljanjem storitev upravljanja investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje, in nadzora nad njihovim poslovanjem

Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev ZISDU - 3 v zvezi opravljanjem storitev upravljanja investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje, in v zvezi z njihovim poslovanjem, na podlagi 499.a člena ZISDU - 3 javno objavi informacije iz tretjega odstavka 146. a člena ZTFI v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi navedenih kršitev, in je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije dokončen oziroma pravnomočen.

Ukrep nadzora

Datum objave

Dokument

Odredba o odpravi kršitev
6. 4. 2023 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev
24. 5. 2022 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 29. 10. 2020 Informacija o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku 16. 1. 2020 Informacija o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku 3. 4. 2018 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 19. 2. 2018 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 19. 12. 2017 Informacija o ukrepu (.docx)


Izrečeni ukrepi Agencije v okviru nadzora nad opravljanjem storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov


Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev ZUAIS v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov, lahko na podlagi 298. člena ZUAIS javno objavi odločbe oziroma povzetke odločb o ukrepih nadzora, izrečenih v skladu z določbami ZUAIS, razen če bi taka objava resno ogrozila finančne trge, škodovala interesom vlagateljev ali povzročila nesorazmerno škodo strankam postopka.


Ukrep nadzora Datum objave Dokument
Odločba o izbrisu 11. 2. 2021 Informacija o ukrepu (.docx)Izrečeni ukrepi Agencije v okviru nadzora nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev ZPPDFT-2 oziroma ZPPDFT-1, na podlagi 176. člena ZPPDFT-2 oziroma 161. člena ZPPDFT-1 javno objavi informacije v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi navedenih kršitev, in je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije pravnomočen.

Ukrep nadzora Datum objave Dokument
Odredba o odpravi kršitev
11. 4. 2022 Informacija o ukrepu (.docx)
Odločba o prekršku
4. 1. 2021 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 29. 10. 2020 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 21. 9. 2020  Informacija o ukrepu
Odločba o prekršku 9. 9. 2020 Informacija o ukrepu
Odločba o prekršku 18. 6. 2020 Informacija o ukrepu (.docx)
Odredba o odpravi kršitev 13. 3. 2020 Informacija o ukrepu (.docx)


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si