Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža BPD

Splošno o zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža borznoposredniške družbe (BPD)

Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe

Dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja

Bodoči kvalificirani imetnik mora zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega
deleža priložiti dokumentacijo in informacije iz Priloge 1 Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe.

Agencija lahko v skladu s šestim odstavkom 547.a člena ZTFI zahteva predložitev dodatnih
informacij ali dokumentov, potrebnih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika, ne glede na to, ali so navedeni v Prilogi 1 Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev orznoposredniške družbe.

Obrazci

Priloga 1 (.docx): Seznam dokumentacije in informacij

Priloga 2:Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za kvalificirani delež (Obrazec KVALI)  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si