Zakonodaja

Na tem mestu so objavljeni veljavni predpisi s področja MiFID II/MiFIR. Poleg direktive in uredbe so objavljeni števlini podzakonski akti v obliki delegiranih in izvedbenih uredb ter smernice, ki jih izda organ ESMA.

Direktiva in uredba

Regulativni in izvedbeni tehnični standardi

Smernice ESMA

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si