Skoči do osrednje vsebine

Obveščanje o sumljivih poslih - obrazec STOR

V skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/957 (.docx) so upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, dolžne obveščati Agencijo o sumljivih poslih oziroma o utemeljenem sumu, da določen posel pomeni prepovedano trgovanje na podlagi notranje informacije ali dejanje tržne manipulacije. O sumljivih naročilih in transakcijah mora poročati tudi vsaka oseba, ki se v okviru svojega poklica dogovarja za posle s finančnimi instrumenti ali jih izvaja (npr. borznoposredniška družba, banka, družba za upravljanje, upravljavec alternativnih investicijskih skladov).

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si