Obveščanje o odložitvi objave notranje informacije

Odlog razkritja notranjih informacij urejajo 17. člen Uredbe o zlorabi trga (596/2014 - Uredba MAR), Izvedbena uredba 2016/1055 in Smernice za izvajanje uredbe o zlorabi trga - Odložitev notranjih informacij.

Izdajatelji o odložitvi razkritja notranjih informacij obvestijo Agencijo in ji predložijo pisno obrazložitev takšne odložitve. Vsebino obvestila o odložitvi razkritja notranjih informacij določa 4. člen Izvedbene uredbe 2016/1055, obveščanje o odložitvi objave notranje informacije pa se izvaja elektronsko preko Nacionalnega sistema za poročanje Agencije (NRS sistem).

Vstop v NRS sistem

 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si

  Ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19: 
  - Izpolnjevanje pogoja PCTvstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila. 
  - Spremembe pri vodenju upravnih zadev ATVP