Skoči do osrednje vsebine

Obveščanje o odložitvi objave notranje informacije

Odlog razkritja notranjih informacij urejajo 17. člen Uredbe o zlorabi trga (.docx) (596/2014 - Uredba MAR), Izvedbena uredba 2016/1055 (.docx) in Smernice za izvajanje uredbe o zlorabi trga - Odložitev notranjih informacij (.docx).

Izdajatelji o odložitvi razkritja notranjih informacij obvestijo Agencijo in ji predložijo pisno obrazložitev takšne odložitve. Vsebino obvestila o odložitvi razkritja notranjih informacij določa 4. člen Izvedbene uredbe 2016/1055, obveščanje o odložitvi objave notranje informacije pa se izvaja elektronsko preko Nacionalnega sistema za poročanje Agencije (NRS sistem).

Vstop v NRS sistem

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si