Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za izdajo pooblastila

Pri vložitvi zahteve za izdajo pooblastila za dostop do dražbenih sistemov gre za postopek, ki zahteva predložitev vloge in dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz 59. člena uredbe Komisije 1031/2010

Skladno s Tarifo ATVP znaša taksa za zahtevo za izdajo pooblastila osebi za neposredni dostop do dražbenih sistemov, na katerih potekajo dražbe emisijskih kuponov 2.820,00 EUR (Tarifna številka 83), oseba, ki je pridobila pooblastilo ATVP za neposredni dostop do dražbenih sistemov, na katerih potekajo dražbe emisijskih kuponov pa mora ATVP plačati tudi letno nadomestilo za nadzor v višini 23.688,00 EUR (Tarifna številka 128). Če gre za osebo, ki je hkrati tudi oseba, ki na podlagi dovoljenja ATVP ali drugega organa Republike Slovenije opravlja investicijske storitve in posle, znaša letno nadomestilo za nadzor nad to osebo 5.640,00 EUR.


Podrobnejši opis posameznih elementov vloge najdete tukaj.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si