Skoči do osrednje vsebine

Podrobnejši opis posameznih elementov vloge

Vložnik zahteve za izdajo pooblastila za dostop do dražbenih sistemov mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

a) imeti mora dovolj dober sloves in zadostne izkušnje za zagotavljanje ustreznega spoštovanja pravil ravnanja, tj. da:
- od svojih strank sprejema navodila pod primerljivimi pogoji,
- zavrne licitiranje v imenu stranke, če ima utemeljene razloge za sum pranja denarja, financiranja terorizma, kriminalne dejavnosti ali zlorabe trga,
- lahko zavrne licitiranje v imenu stranke, če ima utemeljene razloge za sum, da njegova stranka ni sposobna plačati pravic, za katere želi oddati ponudbo,
- s svojimi strankami sklene pisni sporazum, ki ne sme vsebovati nepoštenih pogojev ali omejitev za zadevno stranko, navedeni pa so vsi pogoji v zvezi s ponujenimi storitvami, zlasti glede plačila in dobave pravic,
- od svojih strank lahko zahteva polog varščine v obliki predplačila pravic,
- ne sme neupravičeno omejiti števila ponudb, ki jih lahko odda posamezna stranka,
- svojim strankam ne sme preprečevati ali omejevati uporabe storitev drugih subjektov, ki so upravičeni, da v njihovem imenu licitirajo na dražbah,
- spoštuje interese svojih strank, ki ga prosijo, da v njihovem imenu oddajajo ponudbe na dražbah,
- stranke obravnava pošteno in brez diskriminacije,
- zagotavlja ustrezne notranje sisteme in postopke za obdelavo zahtevkov strank, da jih zastopa na dražbi, ter za učinkovito sodelovanje na dražbi, zlasti kar zadeva oddajanje ponudb v imenu strank, sprejemanje plačil in zavarovanja s premoženjem od strank ter posredovanje pravic strankam, katere zastopa,
- preprečuje, da bi del njihovega podjetja, odgovoren za prejemanje, pripravo in oddajo ponudb v imenu strank, razkrival zaupne informacije delu njihovega podjetja, odgovornemu za pripravo in oddajo ponudb v njihovem lastnem imenu, ali delu njihovega podjetja, ki je odgovoren za trgovanje na sekundarnem trgu v njihovem lastnem imenu,
- hrani evidenco informacij, ki jih je pridobil ali ustvaril v vlogi posrednika, ki obdeluje ponudbe v imenu svojih strank na dražbah, pet let od datuma, ko je pridobil ali ustvaril zadevne informacije,
- predloži vse informacije, ki jih zahteva kateri koli dražbeni sistem, v katerem ima dostop do licitiranja,
- svoje delo opravlja z integriteto, primerno sposobnostjo, pozornostjo in skrbnostjo
b) ima vzpostavljene potrebne postopke in preglede za reševanje navzkrižij interesov ter delovanje v najboljšem interesu svojih strank;
c) izpolnjuje zahteve iz ZPPDFT-2;
d) ravna v skladu z vsemi drugimi ukrepi, ki se štejejo za potrebne, kar zadeva vrsto ponujenih licitacijskih storitev in stopnjo kompleksnosti zadevnih strank v smislu njihovega investicijskega ali trgovalnega profila, ter v skladu z vsemi ocenami na podlagi tveganj glede verjetnosti pranja denarja, financiranja terorizma ali kriminalne dejavnosti.


Priloge, ki jih je potrebno priložiti vlogi najdete tukaj.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si