Skoči do osrednje vsebine

Pooblastilo za dostop do dražbenih sistemov

Uredba Komisije 1031/2010 ureja časovni načrt, upravljanje in druge vidike dražb pravic do emisije toplogrednih plinov na podlagi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti. Za dostop do dražbenega sistema pravic do emisije toplogrednih plinov je potrebno na podlagi uredbe Komisije 1031/2010 predložiti vlogo za dostop do neposrednega licitiranja. Na podlagi prvega odstavka 2. člena Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o dražbi pravic do emisije toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 14/14) je za izdajo takšnega pooblastila postojna ATVP.


Oseba, ki želi pridobiti pooblastilo za neposredni dostop do dražbenih sistemov, mora pisno zahtevo posredovati ATVP. Pisna zahteva mora vključevati tudi dokazila v skladu z 59. členom uredbe Komisije 1031/2010.


Osebe, upravičene za predložitev vloge za dostop do neposrednega licitiranja na dražbah so:

a)    upravljavec naprave ali operater zrakoplova, ki ima imetniški račun upravljavca ali imetniški račun operaterja zrakoplova in licitira v svojem imenu, vključno z nadrejenim, podrejenim ali povezanim podjetjem, ki je del iste skupine podjetij kot upravljavec ali operater zrakoplova;

b)    investicijska podjetja, ki so pridobila dovoljenja v skladu z Direktivo 2014/65/EU in licitirajo v svojem imenu ali v imenu svojih strank;

c)    kreditne institucije, ki so pridobile dovoljenja v skladu z Direktivo 2013/36/EU in licitirajo v svojem imenu ali v imenu svojih strank;

d)    poslovna združenja oseb, navedenih v točki a), ki licitirajo v svojem imenu in delujejo kot zastopniki svojih članov;

e)    javni organi ali podjetja v državni lasti držav članic, ki nadzorujejo katero koli od oseb, navedenih v točki a).Zahtevo za izdajo pooblastila najdete tukaj.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si