Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v BPD

Kvalificirani delež je neposredni ali posredni delež v borznoposredniški družbi, ki pomeni 10 % ali večji delež glasovalnih pravic ali kapitala v borznoposredniški družbi.

Kvalificiran delež v borznoposredniški družbi imajo lahko le osebe, ki izkažejo ustrezne lastnosti in dejstva (ugled, finančna trdnost, znanje in veščine). Te osebe morajo biti zaupanja vredne (fit and proper). 


Oseba, ki namerava pridobiti kvalificirani delež (v nadaljevanju: bodoči kvalificirani imetnik), mora pred pridobitvijo takega deleža pridobiti dovoljenje ATVP za pridobitev kvalificiranega deleža.


V dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža se določi višina deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu, za pridobitev katerega se izdaja dovoljenje, v razponu, ki ga določa zakon.

Kvalificirani imetnik mora pred vsako nadaljnjo pridobitvijo delnic, na podlagi katere bi presegel razpon, za katerega velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, pridobiti novo dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža.

Imetnik iz deležev borznoposredniške družbe, ki jih je pridobil ali ki jih ima v nasprotju z zakonom, ker ni pridobil dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža iz teh delnic nima glasovalnih pravic.

Taksa za izdajo dovoljenja: za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi, znaša taksa 1.000 točk, za vsako nadaljnjo pridobitev, na podlagi katere bi kvalificirani imetnik presegel razpon, za katerega velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, znaša taksa 500 točk. Vrednost točke je 4,20 EUR.


Zahtevo za izdajo dovoljenja najdete tukaj  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si