Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev

Investicijske storitve in posle v Republiki Sloveniji lahko opravljajo le določene osebe (borznoposredniške družbe in banke, v omejenem obsegu pa še družbe za upravljanje in upravljavci alternativnih investicijskih skladov), ki pred tem dobijo ustrezno dovoljenje nadzornega organa. 

Dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev borznoposredniškim družbam izdaja ATVP

Dovoljenje je potrditev, ki jo izda ATVP, da je ustroj borznoposredniške družbe skladen z določbami predpisov, ki jih morajo uporabljati borznoposredniške družbe ter da ima borznoposredniške družba vzpostavljene ustrezne sisteme, postopke in notranja pravila, da bo lahko izpolnjevala vse predpisane zahteve. Šele s pridobitvijo dovoljenja lahko borznoposredniška družba prične z opravljanjem investicijskih storitev in poslov. 

S pridobljenim dovoljenjem za opravljanje investicijskih storitev in poslov lahko borznoposredniška družba opravlja te storitve tudi v drugih državah članicah EU bodisi neposredno oziroma  prek podružnic v teh državah. 

Dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov se lahko borznoposredniški družbi izda le, če se ji hkrati izda tudi dovoljenje za kvalificirane deleže posameznih lastnikov (če ti obstajajo) in dovoljenje članom uprave .

Poleg tega dovoljenje potrebujejo še člani nadzornega sveta borznoposredniške družbe in fizične osebe, ki opravljajo izvrševanje naročil strank, investicijsko svetovanje in gospodarjenje s finančnimi instrumenti.  

Dovoljenje se lahko pridobi za eno ali več investicijskih storitev in poslov. 

Če želi borznoposredniška družba opravljati tudi pomožne storitve, mora tudi za te pridobiti dovoljenje, ki je zajeto v dovoljenju za opravljanje investicijskih storitev in poslov.

Taksa za izdajo dovoljenja: za vsako investicijsko storitev 400 točk vendar skupaj ne več kot 1.200 točk, za vsako pomožno storitev 200 točk vendar skupaj ne več kot 600 točk. Vrednost točke je 4,20 EUR.  Letno nadomestilo za nadzor nad opravljanjem investicijskih storitev znaša 7.200 točk oziroma 600 točk mesečno. Če oseba opravlja le eno od investicijskih storitev znaša letno nadomestilo za nadzor 5.040 točk oziroma 420 točk mesečno.


Zahtevo za izdajo dovoljenja najdete tukaj.  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si