Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za izdajo dovoljenja

Pri vložitvi zahteve za vpis v register OBPZ gre potencialno za dvostopenjski postopek, ki zahteva predhodno opravljen preizkus strokovnega znanja za opravljanje poslov borznega posrednika pri Združenju bank Slovenije – GIZ za opravljanje storitve izvrševanja naročil za račun strank in storitev investicijskega svetovanja (izpit A+B) oziroma predhodno pridobljeno poklicno kvalifikacijo za opravljanje te vrste poslov borznega posrednika. 

Združenje bank Slovenije – GIZ organizira strokovno izobraževanje, kjer programi pokrivajo pomemben del tematike, ki jo je potrebno poznati za opravljanje poslov borznega posrednika. Ob prijavi na izpit mora kandidat priložiti prijavnico in dokazilo o plačilu takse za izpit. Skladno s Tarifo ATVP znaša taksa za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj za vsako vrsto poslov borznega posrednika 235,00 EUR (Tarifna številka 9(1)). Taksa za zahtevo za presojo strokovnih znanj v zvezi s poklicno kvalifikacijo pa znaša za vsako vrsto poslov borznega posrednika 470,00 EUR (Tarifna številka 9(2)).

Po uspešno opravljenem izpitu za borznega posrednika ali priznani poklicni kvalifikaciji za opravljanje poslov borznega posrednika, fizična oseba, ki se želi vpisati v register OBPZ pri ATVP poda zahtevo za vpis v register, vlogi priloži zahtevano dokumentacijo in priloži potrdilo o plačilu takse, ki znaša 470,00 EUR (Tarifna številka 12(1) Tarife ATVP).


Priloge, ki jih je potrebno priložiti vlogi najdete tukaj.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si