Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za OBPZ

Borznoposredniška družba ali investicijsko podjetje lahko v skladu z 280. členom ZTFI-1 odvisnega borznoposredniškega zastopnika (OBPZ) pooblasti, da v njenem imenu opravlja naslednja dejanja:

 • predstavlja njene storitve,
 • pridobiva posle,
 • sprejema in posreduje naročila strank oziroma morebitnih strank v zvezi z investicijskimi storitvami ali finančnimi instrumenti,
 • prodaja finančne instrumente in
 • svetuje strankam ali morebitnim strankam glede teh finančnih instrumentov oziroma investicijskih storitev in poslov.


OBPZ je vezani zastopnik in je fizična ali pravna oseba, ki na podlagi neomejene in nepogojne odgovornosti samo enega investicijskega podjetja, v imenu in za račun katerega:

 • ponuja investicijske storitve in posle oziroma pomožne investicijske storitve strankam oziroma morebitnim strankam,
 • sprejema in posreduje navodila ali naročila strank v zvezi z investicijskimi storitvami ali finančnimi instrumenti,
 • prodaja finančne instrumente ali
 • svetuje strankam ali morebitnim strankam glede teh finančnih instrumentov oziroma investicijskih storitev in poslov.


ATVP na podlagi 278. člena ZTFI-1 vodi register OBPZ, kamor se lahko vpisujejo osebe, ki zahtevajo takšen vpis in imajo:

 • dobro ime in
 • v primeru, da bo dejavnost OBPZ opravljala fizična oseba, ta oseba dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika najmanj za storitev izvrševanja naročil za račun strank in storitev investicijskega svetovanja,
 • v primeru, da bo dejavnost OBPZ opravljala pravna oseba, ta oseba izkaže, da bo zanjo storitve OBPZ dejansko opravljalo ustrezno število fizičnih oseb, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika, in sicer najmanj za storitev izvrševanja naročil za račun strank in storitev investicijskega svetovanja.


Za vpis v register OBPZ se uporablja Sklep o registru odvisnih borznoposredniških zastopnikov, nadomestilo za vpis v register OBPZ znaša po Tarifi ATVP 470,00 EUR (Tarifna številka 12(1)), OBPZ, ki je vpisan v register pa je dolžan ATVP plačevati tudi letno nadomestilo za nadzor v višini 282,00 EUR (Tarifna številka 116).


Zahtevo za izdajo dovoljenja najdete tukaj.

 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si