Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za izdajo dovoljenja

Pri vložitvi zahteve za opravljanje funkcije člana uprave ali izvršnega direktorja (član organa vodenja) v borznoposredniški družbi gre za tristopenjski postopek, kjer mora vložnik zahteve:

1. pri ATVP podati vlogo, skupaj z zahtevanimi dokazili glede izpolnjevanja pogojev za izdajo dovoljenja o opravljanju funkcije člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe,
2.  pred člani Sveta ATVP praviloma opraviti ustni razgovor, kjer vložnik zahteve podrobneje predstavi okoliščine, ki so po mnenju ATVP pomembne za odločitev o izdaji dovoljenja ter 
3. pridobiti dovoljenje za opravljanje funkcije, za katero se dovoljenje izdaja.


ATVP vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije upravljalnega organa borznoposredniške družbe presoja na podlagi:

Vlogi za izdajo dovoljenja je potrebno priložiti priloži zahtevano dokumentacijo iz prvega odstavka 3. člena Sklepa o dokumentaciji ter potrdilo o plačilu takse, ki za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe znaša 940,00 EUR (Tarifna številka 4(2) Tarife ATVP).


Podrobnejši opis posameznih elementov vloge najdete tukaj.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si