Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za izdajo dovoljenja

Pri vložitvi zahteve za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta ali neizvršnega direktorja (član organa nadzora) v borznoposredniški družbi gre za tristopenjski postopek, kjer mora:
1. borznoposredniška družba v petnajstih dneh po imenovanju člana organa nadzora na skupščini ATVP v zvezi z zadevno osebo posreduje zahtevano dokumentacijo,
2. pred člani Sveta ATVP kandidat za člana organa nadzora praviloma opraviti ustni razgovor, kjer kandidat podrobneje predstavi okoliščine, ki so po mnenju ATVP pomembne za odločitev o izdaji dovoljenja ter 
3. kandidat pridobiti dovoljenje za opravljanje funkcije, za katero se dovoljenje izdaja.


ATVP vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije organa nadzora borznoposredniške družbe presoja na podlagi:

Vlogi za izdajo dovoljenja je potrebno priložiti priloži zahtevano dokumentacijo iz tretjega odstavka 3. člena Sklepa o dokumentaciji ter potrdilo o plačilu takse, ki za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta oziroma neizvršnega direktorja borznoposredniške družbe znaša 940,00 EUR (Tarifna številka 4(2) Tarife ATVP).


Podrobnejši opis posameznih elementov vloge najdete tukaj.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si