Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za člana nadzornega sveta v BPD

Borznoposredniška družba lahko izbere dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom ali enotirni sistem upravljanja z upravnim odborom, pri čemer pa morajo člani nadzornega sveta v dvotirnem sistemu upravljanja oziroma neizvršni direktorji v enotirnem sistemu upravljanja (organ nadzora) pridobiti dovoljenje ATVP. 

Borznoposredniška družba je odgovorna, da je njen upravljalni organ (organ vodenja in organ nadzora) sestavljen tako, da ima kot celota ustrezno znanje, veščine in izkušnje, da lahko poglobljeno razume dejavnosti borznoposredniške družbe in tveganja, ki jim je izpostavljena, organi borznoposredniške družbe, ki so pristojni za izbor in imenovanje članov upravljalnega organa, pa morajo vzpostaviti in izvajati ustrezno politiko izbora primernih kandidatov.


Na funkcijo člana organa vodenja v borznoposredniški družbi lahko imenovana zgolj oseba, ki:

a)    ima znanje, veščine in izkušnje za nadzor in spremljanje vodenja poslov borznoposredniške družbe ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot borznoposredniška družba oziroma drugih primerljivih poslov;

b)    ima ugled in lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov borznoposredniške družbe ter njeno ravnanje ne vzbuja dvoma o njeni zmožnosti za zagotovitev varnega in skrbnega nadzora nad vodenjem poslov borznoposredniške družbe v skladu s profesionalno skrbnostjo in najvišjimi etičnimi standardi ter preprečevanja nasprotja interesov;

c)    ne krši določbe glede nezdružljivosti opravljanja drugih direktorskih funkcij ali so bila dana zagotovila, da se bo kandidat uskladil s temi zahtevami v zato predpisanem roku.


Član organa nadzora borznoposredniške družbe mora ves čas opravljanja funkcije izpolnjevati pogoje za imenovanje na takšno funkcijo, poleg tega pa tudi:

a)    ravnati v skladu s profesionalno skrbnostjo in zlasti zagotoviti, da organ nadzora borznoposredniške družbe nadzoruje izvajanje strateških ciljev borznoposredniške družbe, določa, sprejema in redno pregleduje strategije prevzemanja in upravljanja tveganj ter prispeva k vzpostavitvi in uresničevanju stabilne ureditve notranjega upravljanja borznoposredniške družbe ter pri tem upoštevati politike in ukrepe za preprečevanje nastanka nasprotja interesov;

b)    ravnati odkrito, pošteno in neodvisno, da lahko učinkovito spremlja in nadzira odločitve organa vodenja in višjega vodstva v zvezi z vodenjem borznoposredniške družbe ter učinkovito nadzoruje in spremlja sprejemanje odločitev v zvezi z upravljanjem borznoposredniške družbe;

c)    ravnati v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov;

d)    opravljanju funkcije organa nadzora nameniti dovolj časa, da lahko to funkcijo učinkovito opravlja.


Funkcijo člana organa nadzora borznoposredniške družbe lahko opravlja le oseba, ki pridobi dovoljenje Agencije za opravljanje takšne funkcije člana v skladu z ZTFI-1


Zahtevo za izdajo dovoljenja najdete tukaj.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si