Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za izdajo dovoljenja

Pri vložitvi zahteve za opravljanje poslov borznega posrednika gre za dvostopenjski postopek, ki zahteva predhodno opravljen preizkus strokovnega znanja za opravljanje poslov borznega posrednika pri Združenju bank Slovenije – GIZ oziroma predhodno pridobljeno poklicno kvalifikacijo za opravljanje poslov borznega posrednika. 

Združenje bank Slovenije – GIZ organizira strokovno izobraževanje, kjer programi pokrivajo pomemben del tematike, ki jo je potrebno poznati za opravljanje poslov borznega posrednika. Ob prijavi na izpit, mora kandidat priložiti prijavnico in dokazilo o plačilu takse za izpit. Skladno s Tarifo ATVP znaša taksa za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj za vsako vrsto poslov borznega posrednika 235,00 EUR (Tarifna številka 9(1)). Taksa za zahtevo za presojo strokovnih znanj v zvezi s poklicno kvalifikacijo pa znaša za vsako vrsto poslov borznega posrednika 470,00 EUR (Tarifna številka 9(2)).

Po uspešno opravljenem izpitu za borznega posrednika ali priznani poklicni kvalifikaciji za opravljanje poslov borznega posrednika, kandidat za borznega posrednika pri ATVP poda zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika, vlogi priloži zahtevano dokumentacijo in priloži potrdilo o plačilu takse, ki za eno ali več vrst poslov znaša 235,00 EUR (Tarifna številka 10(1) Tarife ATVP).


Priloge, ki jih je potrebno priložiti vlogi najdete tukaj.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si