Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za borznega posrednika

Za opravljanje posameznih investicijskih storitev, ki jih opravljajo fizične osebe, morajo te izkazovati ustrezna znanja, izkušnje in nekaznovanost. Z navedenim se zagotavlja večja varnost ter višja raven kakovosti opravljanja investicijskih storitev za stranko.

Borzni posrednik je fizična oseba, ki ima dovoljenje ATVP za opravljanje poslov borznega posrednika in za borznoposredniško družbo ali banko na podlagi zaposlitve ali na drugi pravni podlagi opravlja naslednje investicijske storitve:

  • storitev izvrševanja naročil za račun strank, 
  • investicijsko svetovanje in 
  • gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank.


ATVP predpiše program in način opravljanja preizkusa strokovnega znanja za posle borznega posrednika, pri čemer je za izvajanje preizkusov strokovnih znanj pooblastila Združenje bank Slovenije - GIZ.

Državljanu države članice EU ali OECD lahko ATVP namesto na podlagi opravljenega preizkusa za opravljanje poslov borznega posrednika izda dovoljenje tudi na podlagi priznane poklicne kvalifikacije ob uporabi Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.


Zahtevo za izdajo dovoljenja najdete tukaj.


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si