Skoči do osrednje vsebine

Uvrstitev z rabo izjeme

Vrednostne papirje je mogoče uvrstiti v trgovanje na organiziranem trgu na podlagi izjem iz petega odstavka 1. člena uredbe 2017/1129 o prospektu. Izjemam je skupno dejstvo, da so v trgovanje na organiziranem trgu pred uvrstitvijo novih/dodatnih vrednostnih papirjev že uvrščeni vrednostni papirji (običajno iste vrste), v zvezi s katerimi je bil prospekt že izdelan. Več o tem  lahko najdete tukaj.

Na podlagi določbe 75. člena ZTFI-1  mora izdajatelj o uporabi predmetne izjeme Agencijo obvestiti tri delovne dni pred uvrstitvijo vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu. Primer obvestila je dostopen tukaj.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si