Skoči do osrednje vsebine

Uvrstitev VP na organiziran trg

Uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu predstavlja odločitev izdajatelja, ki vlagateljem omogoči trgovanje z vrednostnimi papirji pod organiziranimi, transparentnimi in urejenimi pogoji, medtem ko vlagatelju zagotavlja predvsem večjo prepoznavnost, s tem pa tudi boljše možnosti pridobivanja dodatnega kapitala. 

Vrednostne papirje je mogoče v trgovanje na organiziranem trgu uvrstiti na podlagi potrditve prospekta in s tem povezane pridobitve dovoljenja ATVP, razen, če izdajatelj za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu lahko uporabi katero izmed izjem od objave prospekta iz petega odstavka 1. člena uredbe 2017/1129 o prospektu (npr. razširitev kotacije z manj kot 20% novo izdanih delnic izdajatelja).

Za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu se izdajatelj v praksi lahko odloči sočasno s pripravo na izdajo vrednostnih papirjev ali kadar koli naknadno. Tako se lahko v slednjem primeru npr. delničarji ˝zaprte˝ delniške družbe, ki ima delnice izdane že desetletja, odločijo, da jih bodo uvrstili v trgovanje na organiziranem trgu. To lahko storijo na način, da pri ATVP pridobijo dovoljenje za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, lahko pa sočasno tudi obstoječi delničarji svoje delnice ponudijo javnosti, s čimer sami iz družbe delno ali v celoti izstopijo, ter hkrati tudi sami sočasno poskrbijo za razpršitev lastništva družbe (v tem primeru je potrebno sočasno pridobiti dovoljenje za javno ponudbo in dovoljenje za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu).  


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si