Skoči do osrednje vsebine

Priloge, ki jih je potrebno priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja

ZTFI-1 v 93. členu določa, da mora izdajatelj zahtevi za potrditev prospekta priložiti: 

  • prospekt, več o vsebini in oblikah prospekta si lahko preberete v poglavju 3.5. Priročnika za izdajatelje (.docx);
  • če se zahteva nanaša na potrditev prospekta za prvo prodajo vrednostnih papirjev javnosti, se zahtevi priloži tudi veljaven sklep pristojnega organa izdajatelja o njihovi izdaji;
  • če se zahteva nanaša na potrditev prospekta za prodajo javnosti vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je lokalna oblast, mora biti zahtevi priloženo tudi soglasje ministrstva, pristojnega za finance, za tako izdajo v skladu s predpisi o javnih financah.

Zahtevi je potrebno priložiti tudi potrdilo o plačilu takse za potrditev prospekta. Več o tarifi ATVP v zvezi z zahtevami za potrditev prospekta lahko najdete v poglavju 3.11. Priročnika za izdajatelje (.docx), Tarifa ATVP pa je dostopna tukaj.

Primer zahteve za izdajo dovoljenja za potrditev prospekta za javno ponudbo vrednostnih papirjev ali uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu si lahko ogledate tukaj


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si