Skoči do osrednje vsebine

Pojasnila izdajatelju glede obveznosti, ki zanj nastanejo potem, ko so bili njegovi vrednostni papirji uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu

Izdajatelj, ki vrednostne papirje uvrsti v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici, pridobi t. i. status javne družbe (s tem v zvezi gl. 123. člen ZTFI-1 ), zato zanj nastopijo obveznosti poročanja o nadzorovanih informacijah (transparentnost) v skladu z določbami ZTFI-1. Za nadzor nad poročanjem javnih družb je pristojna ATVP. 

Podrobneje o obveznostih poročanja javnih družb lahko najdete v poglavju 4. Priročnika za izdajatelje. (.docx) Informacije glede obveznosti poročanja ATVP javnim družbam posreduje tudi v obliki okrožnic, ki so dostopne tukaj

Javna družba, ki ima uvrščene vrednostne papirje na organiziranem trgu, mora spoštovati tudi določbe uredbe 596/2014 o zlorabah trga. Več pojasnil v zvezi z omenjeno uredbo,  lahko najdete tukaj (.docx)

Javna družba, ki na organiziran trg vrednostnih papirjev uvrsti delnice na podlagi določbe prvega odstavka 4. člena ZPre-1, pridobi tudi status ciljne družbe. Navedeno pomeni, da se zanjo uporabljajo predpisi s področja prevzemne zakonodaje, delničarji pa so na tej podlagi deležni večje zaščite (npr. v smislu večje transparentnosti prevzemnega postopka) v primeru prevzema. Navedeno sicer velja tudi za delniške družbe, ki niso javne družbe, če izpolnjujejo enega od kriterijev iz drugega odstavka 4. člena ZPre-1. Več o tem lahko najdete v okviru dokumenta Pojasnila in praktični vidiki ZPre-1.

Več informacij s področja trajnosti (npr. trajnostnega poročanja) lahko javne družbe najdete tukaj

Javne družbe so za potrebe nadzora ATVP dolžne vsako leto poravnati letno nadomestilo za nadzor. Več o tem si lahko preberete v poglavju 4.5. Priročnika za izdajatelje. (.docx)


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si