Skoči do osrednje vsebine

Dodatna pojasnila glede pridobitve dovoljenja

ATVP je na podlagi določbe sedmega odstavka 20. člena uredbe 2017/1129 o prospektu pripravila Smernice o postopku pregleda in potrditve prospekta. Smernice, katerih namen je izdajateljem zagotoviti informacije o postopku pregleda in potrditve prospekta s strani ATVP, so dostopne tukaj (.docx). Grafični prikaz postopka potrditve prospekta je dostopen tukaj (.docx).

Že odobrene prospekte, ki jih je potrdila ATVP, si lahko ogledate tukaj.


Kaj v praksi pomeni potrditev prospekta s strani ATVP? 

Potrditev prospekta pomeni pozitivno odločitev ATVP potem, ko je le-ta pregledala popolnost, pravilnost in razumljivost predloženega prospekta. »Popolnost« pomeni, da prospekt vsebuje vse informacije, ki jih glede vrste izdajatelja ali vrste vrednostnega papirja predvideva ustrezna Priloga iz uredbe 2019/979. »Pravilnost« pomeni, da določena informacija ni v nasprotju z ostalimi informacijami, vključenimi v prospekt. 

Potrditev prospekta s strani ATVP pomeni preverbo, ali so informacije v prospektu v skladu  z ZTFI-1 in uredbo 2017/1129 o prospektu ter ostalimi z njo povezanimi predpisi, ne pomeni pa preverbe točnosti in resničnosti informacij v prospektu. ATVP tako ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi bila vlagatelju povzročena zaradi nepopolnih ali nepravilnih informacij, pač pa so za to odgovorne osebe iz 81. člena ZTFI-1 . ATVP ne daje mnenj glede ponudbe vrednostnih papirjev, ki je predstavljena v prospektu. ATVP ne potrdi prospekta, če je ta nepopoln, nepravilen ali nerazumljiv. Potrjen prospekt ni zagotovilo, da je izdajatelj zanesljiv ali da je v prospektu opisan donos realen. Potrditev prospekta s strani ATVP se tako ne sme razumeti kot naložbeno priporočilo, naložba v posamezne vrednostne papirje pa je lahko za vlagatelja, kljub potrditvi prospekta s strani ATVP, visoko tvegana. 
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si