Skoči do osrednje vsebine

V višini nad 5 mio EUR

V primeru javne ponudbe vrednostnih papirjev, katerih skupna prodajna cena ponujenih vrednostnih papirjev v 12 mesečnem obdobju presega 5 mio EUR, lahko izdajatelj to izvede :  

a) na podlagi uporabe katere izmed izjem iz četrtega odstavka 1. člena uredbe 2017/1129 o prospektu (pomeni, da mu prospekta ni potrebno izdelati ter mu pri ATVP v zvezi z javno ponudbo ni potrebno pridobiti dovoljenja). Več o tem  lahko najdete tukaj

Več o rabi izjem iz četrtega odstavka 1. člena uredbe 2017/1129 o prospektu  lahko najdete v poglavju 3.3.1. Priročnika za izdajatelje (.docx).

Na podlagi določbe 75. člena ZTFI-1  mora izdajatelj o uporabi katere od predmetnih izjem ATVP obvestiti tri delovne dni pred začetkom ponudbe javnosti. Primer obvestila je dostopen tukaj.

Ali namerava izdajatelj vrednostne papirje v vrednosti nad 5 mio EUR, ki so bili izdani na podlagi uporabe izjeme od objave prospekta, uvrstiti v trgovanje na organiziranem trgu?
  • če je odgovor NE

V tem primeru izdajatelj nima dodatnih obveznosti na podlagi ZTFI-1 in uredbe 2017/1129 o prospektu.

Dodatno pojasnilo: Samo na podlagi uporabe izjeme iz četrtega odstavka 1. člena uredbe 2017/1129 izdajatelj teh vrednostnih papirjev ne more oz. ne sme uvrsti v trgovanje na organiziranem trgu, lahko pa jih pod pogoji upravljavca uvrsti v večstranski trgovalni sistem MTF (s tem v zvezi glej. 29.  in ostale člene ZTFI-1).

  • če je odgovor DA

V tem primeru mora izdajatelj za potrebe uvrstitve teh vrednostnih papirjev izdelati prospekt ter s tem v zvezi pri ATVP pridobiti ustrezno dovoljenje (razen, če tudi za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, lahko uporabi katero izmed izjem od objave prospekta, kot so te določene v petem odstavku 1. člena uredbe 2017/1129 o prospektu). S tem v zvezi  lahko več najdete tukaj.
b) na podlagi potrditve prospekta, v zvezi s čimer izdajatelj pri ATVP pridobi ustrezno dovoljenje.

 Več o postopku potrditve prospekta in pridobitve dovoljenja ATVP za javno ponudbo vrednostnih papirjev v vrednosti nad 5 mio EUR lahko najdete tukaj.  

Ali namerava izdajatelj vrednostne papirje v vrednosti nad 5 mio EUR, ki so bili izdani na podlagi potrditve prospekta, uvrstiti v trgovanje na organiziranem trgu?
  • če je odgovor NE

V tem primeru izdajatelj nima dodatnih obveznosti na podlagi ZTFI-1 in uredbe 2017/1129 o prospektu.


  • če je odgovor DA

Vrednostne papirje, izdane v vrednosti nad 5 mio EUR, na podlagi potrditve prospekta (pridobitve dovoljenja ATVP za javno ponudbo), je mogoče nadalje uvrstiti v organizirano trgovanje brez dodatnega postopka. Izdajatelj namreč v okviru enotne zahteve in prospekta za javno ponudbo vrednostnih papirjev lahko napove tudi njihovo uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu, ATVP pa mu v zvezi s takšnim prospektom izda tako dovoljenje za ponudbo vrednostnih papirjev, kot tudi za uvrstitev vrednostnih papirjev na organizirani trg (ATVP o navedenem odloči v okviru enotnega dovoljenja, z enim upravnim aktom/odločbo). Za oba koraka (javno ponudbo in uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu) izdajatelju ni potrebno pridobiti dveh ločenih dovoljenj (vložiti dveh ločenih zahtev in izdelati dveh ločenih prospektov), pač pa izdela en prospekt, v zvezi s katerim ATVP v eni odločbi odloči o obeh dovoljenjih.


Več o postopku potrditve prospekta in pridobitve dovoljenja ATVP za javno ponudbo ter organizirano trgovanje z vrednostnimi papirji v vrednosti nad 5 mio EUR lahko najdete tukaj.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si