Skoči do osrednje vsebine

V višini med 1-5 mio EUR

Kadar izdajatelj javno ponudi vrednostne papirje, katerih skupna prodajna cena v 12 mesečnem obdobju znaša od 1 do 5 mio EUR, mu prospekta ni potrebno izdelati ter dovoljenja za ponudbo s tem v zvezi pri ATVP ni potrebno pridobiti.

Zapisano izhaja iz 72. člena ZTFI-1 , več o tem pa lahko najdete v poglavju 3.3.2. Priročnika za izdajatelje (.docx).

Na podlagi določbe 75. člena ZTFI-1  mora izdajatelj o uporabi predmetne izjeme ATVP obvestiti tri delovne dni pred začetkom ponudbe javnosti. Primer obvestila je dostopen tukaj


Ali namerava izdajatelj vrednostne papirje v vrednosti med 1-5 mio EUR, ki so bili izdani na podlagi uporabe izjeme od objave prospekta iz 72. člena ZTFI-1, uvrstiti v trgovanje na organiziranem trgu?

  • Če je odgovor NE

Poleg predhodne notifikacije ATVP o uporabi izjeme od obveznosti objave prospekta, izdajatelj nima dodatnih obveznosti na podlagi ZTFI-1 in uredbe 2017/1129 o prospektu.

Dodatno pojasnilo: Samo na podlagi uporabe izjeme iz 72. člena ZTFI-1 izdajatelj vrednostnih papirjev le teh niti ne more oz. ne sme uvrstiti v trgovanje na organiziranem trgu, lahko pa jih pod pogoji upravljavca uvrsti v večstranski trgovalni sistem MTF (s tem v zvezi glej. 29.  in ostale člene ZTFI-1).

  • Če je odgovor DA

Izdajatelj mora za potrebe uvrstitve teh vrednostnih papirjev na organizirani trg izdelati prospekt ter pri ATVP pridobiti ustrezno dovoljenje (razen, če tudi za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu lahko uporabi katero izmed izjem od objave prospekta, kot so te določene v petem odstavku 1. člena uredbe 2017/1129 o prospektu). Več v zvezi s tem lahko najdete tukaj.


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si