ATVP

ZTFI-F

1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 

2. poglavje: PONUDBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV JAVNOSTI 

3. poglavje: OBVEZNOSTI RAZKRIVANJA NADZOROVANIH INFORMACIJ 

4. poglavje: OPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

5. poglavje: UPRAVLJANJE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE S TVEGANJI 

6. poglavje: POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE 

7. poglavje: PRAVILA POSLOVANJA PRI OPRAVLJANJU INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

8. poglavje: NADZOR NAD OPRAVLJANJEM INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

9. poglavje: BORZNI TRGI 

10. poglavje: PREPOVEDANA RAVNANJA ZLORABE TRGA TER DRUGE OBVEZNOSTI ZA PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE ZLORAB TRGA 

11. poglavje: PORAVNAVA POSLOV S FINANČNIMI INSTRUMENTI 

12. poglavje: SISTEM JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV 

461. člen
(zajamčena terjatev vlagatelja)

462. člen
(objava in oglaševanje informacij o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev)

463. člen
(predpis o zajamčenih terjatvah vlagateljev)

463.a člen
(pristojnosti in naloge agencije v zvezi s sistemom jamstva za terjatve vlagateljev)

464. člen
(jamstvo za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev)

465. člen
(likvidne naložbe za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev)

466. člen
(prevzem obveznosti izplačila zajamčenih terjatev vlagateljev)

467. člen
(aktiviranje jamstva)

468. člen
(vrnitev vplačanih sredstev)

468.a člen
(terjatve iz naslova zajamčenih terjatev vlagateljev)

13. poglavje: AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

14. poglavje: POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE V POSAMIČNIH ZADEVAH 

15. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE 

16. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE