ATVP

ZISDU-3

1.SPLOŠNE DOLOČBE 

2. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE 

3. OPRAVLJANJE STORITEV UPRAVLJANJA INVESTICIJSKIH SKLADOV 

4. TRŽENJE ENOT ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV 

5. STORITVE GOSPODARJENJA S FINANČNIMI INSTRUMENTI IN POMOŽNE STORITVE 

6. SKUPNE DOLOČBE O UPRAVLJANJU INVESTICIJSKIH SKLADOV 

7. VZAJEMNI SKLAD 

8. KROVNI SKLAD 

9. CENTRALNI IN NAPAJALNI SKLAD 

10. ALTERNATIVNI SKLADI, KI JAVNO ZBIRAJO PREMOŽENJE (AJIS) 

11. NADZOR NAD DRUŽBAMI ZA UPRAVLJANJE 

12. NADZOR NAD SKRBNIKOM, IZVAJALCI TRŽENJA IN DRUGIMI OSEBAMI 

12.A RAZKRITJA V ZVEZI Z NADZOROM 

13. POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE V POSAMIČNIH ZADEVAH 

14. SODELOVANJE Z NADZORNIMI ORGANI IN ORGANI EVROPSKE UNIJE 

15. ZDRUŽENJE DRUŽB ZA UPRAVLJANJE 

16. KAZENSKE DOLOČBE 

17. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE