e-ZUAIS

Na tem mestu se nahaja besedilo Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS), dopolnjeno s povezavami na splošne akte, sprejete na njegovi podlagi, evropsko zakonodajo, komentarje Agencije in stališča Sveta Agencije. Komentarji Agencije, objavljeni v tem dokumentu, niso uradna stališča Sveta Agencije in služijo kot delovni pripomoček.

VSTOP: e-ZUAIS


Na tem mestu lahko dostopate tudi do Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov, sprejetega na podlagi ZISDU-3, ki opredeljuje ključne elemente vseh investicijskih skladov, vključno z alternativnimi investicijskimi skladi, za katere se uporablja ZUAIS. Besedilo sklepa je dopolnjeno s povezavami na evropsko zakonodajo, komentarji Agencije in stališči Sveta. Komentarji Agencije, objavljeni v tem dokumentu, niso uradna stališča Sveta Agencije in služijo kot delovni pripomoček.

VSTOP: e-Sklep o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov 

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si 
  4. Izpolnjevanje pogoja PCT: vstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila.