e-ZTFI-1

Na tem mestu se nahaja besedilo Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), dopolnjeno s povezavami na splošne akte, sprejete na njegovi podlagi, evropsko zakonodajo, določbe Zakona o bančništvu (ZBan-2), na katere se ZTFI-1 sklicuje, komentarje Agencije, stališča Sveta Agencije, nadzorne ukrepe oziroma sodno prakso. Komentarji Agencije, objavljeni v tem dokumentu niso uradna stališča Sveta Agencije in služijo kot delovni pripomoček.

VSTOP: e-ZTFI-1

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si 
  4. Izpolnjevanje pogoja PCT: vstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila.