Skoči do osrednje vsebine

e-ZISDU-3

Na tem mestu se nahaja besedilo Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18; ZISDU-3), dopolnjeno s povezavami na splošne akte, sprejete na njegovi podlagi, evropsko zakonodajo, komentarje Agencije, stališča Sveta Agencije in sodno prakso. Komentarji Agencije, objavljeni v tem dokumentu niso uradna stališča Sveta Agencije in služijo kot delovni pripomoček. Sodna praksa je navedena v okviru sklopa komentarji.

VSTOP: e-ZISDU-3Na tem mestu se nahaja tudi Sklep o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 100/15, 16/17), sprejet na podlagi ZISDU-3, dopolnjen s povezavami na evropsko zakonodajo, komentarje Agencije in stališča Sveta. Komentarji Agencije, objavljeni v tem dokumentu, niso uradna stališča Sveta Agencije in služijo kot delovni pripomoček.

VSTOP: e-Sklep o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov Prav tako na tem mestu lahko dostopate do Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17 in 42/19), sprejet na podlagi ZISDU-3, dopolnjen s povezavami na evropsko zakonodajo, komentarje Agencije in stališča Sveta. Komentarji Agencije, objavljeni v tem dokumentu, niso uradna stališča Sveta Agencije in služijo kot delovni pripomoček.

VSTOP: e-Sklep o poslovanju družbe za upravljanje 

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si