e-ZISDU-3

Na tem mestu se nahaja besedilo Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), dopolnjeno s povezavami na splošne akte, sprejete na njegovi podlagi, evropsko zakonodajo, komentarje Agencije, stališča Sveta Agencije in sodno prakso. Komentarji Agencije, objavljeni v tem dokumentu niso uradna stališča Sveta Agencije in služijo kot delovni pripomoček. Sodna praksa je navedena v okviru sklopa komentarji.

VSTOP: e-ZISDU-3Na tem mestu se nahaja tudi Sklep o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov, sprejet na podlagi ZISDU-3, dopolnjen s povezavami na evropsko zakonodajo, komentarje Agencije in stališča Sveta. Komentarji Agencije, objavljeni v tem dokumentu, niso uradna stališča Sveta Agencije in služijo kot delovni pripomoček.

VSTOP: e-Sklep o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov Prav tako na tem mestu lahko dostopate do Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17 in 42/19), sprejet na podlagi ZISDU-3, dopolnjen s povezavami na evropsko zakonodajo, komentarje Agencije in stališča Sveta. Komentarji Agencije, objavljeni v tem dokumentu, niso uradna stališča Sveta Agencije in služijo kot delovni pripomoček.

VSTOP: e-Sklep o poslovanju družbe za upravljanje 

 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si

  Ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19: 
  - Izpolnjevanje pogoja PCTvstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila. 
  - Spremembe pri vodenju upravnih zadev ATVP