Skoči do osrednje vsebine

e-Zakonodaja

Na tem mestu se nahajajo besedila Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (e-ZISDU-3), Zakona o trgu finančnih instrumentov (e-ZTFI) in Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (e-ZUAIS), opremljena s povezavami na splošne akte, sprejete na njihovi podlagi, relevantno evropsko zakonodajo, definicije poglavitnih pojmov, komentarje strokovnih služb ATVP, stališča Sveta ATVP in sodno prakso. V e-ZTFI so dodane tudi povezave na relevantne določbe Zakona o bančništvu, na katere se ZTFI sklicuje, in na nadzorne ukrepe.

V razdelku e-ZISDU-3 in e-ZUAIS se nahaja tudi e-Sklep o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov, ki opredeljuje ključne elemente investicijskega sklada.

V razdelku e-ZISDU-3 se nahaja tudi e-Sklep o poslovanju družbe za upravljanje.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si