Javna ponudba oziroma organizirano trgovanje

Pregled izdanih dovoljenj za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti je razdeljen v dve preglednici, in sicer prva prikazuje dovoljenja Agencije od njene ustanovitve do leta 2006, druga pa od leta 2006 dalje. Mejnik, ki ločuje pregled izdanih dovoljenj je vezan na datum, po katerem je Agencija pričela potrjevati prospekte, ki so v vsebinsko poenoteni in zagotavljajo t. i. »passporting« po vseh državah članicah EU.Kaj v praksi pomeni potrditev prospekta s strani Agencije?
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si