Skoči do osrednje vsebine

Javna ponudba oziroma organizirano trgovanje

Pregled izdanih dovoljenj za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti je razdeljen v tri preglednice, in sicer:

- prva prikazuje dovoljenja Agencije od njene ustanovitve do leta 2006,

- druga prikazuje dovoljenja od leta 2006 do 20. 7. 2019,

- tretja prikazuje dovoljenja od 21. 7. 2019 dalje, ko se je začela v celoti uporabljati Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (v nadaljevanju Uredba 2017)  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si