Skoči do osrednje vsebine

Drugi seznami

Agencija vodi seznam javnih družb, seznam izdanih dovoljenj o potrditvi (poenostavljenih) prospektov za prodajo vrednostnih papirjev javnosti oziroma (poenostavljenih) prospektov za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, register izdanih dovoljenj za prevzemno ponudbo ter seznam družb iz 4. člena ZPre – 1.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si