Pojasnila

Vprašanja in odgovori ESMA o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja (crowdfunding)

- dokument

Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z uredbo CSDR (o izboljšanju poravnave vrednostnih papirjev v EU in o centralnih depozitarjih vrednostnih papirjev)

- dokument

Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z uredbo EMIR

- dokument

Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi s prospekti
- dokument

Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z uredbo o referenčnih vrednostih (benchmark)
- dokument

Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z MAR
- dokument

Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z MAD
- dokument 

Vprašanja in odgovori, vezani na Smernice ESMA glede APM
- dokument

Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z uredbo o prodajah na kratko (short selling)
- dokument

Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o evropski enotni elektronski obliki računovodskih izkazov (ESEF)
- dokument

Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi s prospektno uredbo (Uredbo (EU) 2017/1129)
- dokument

Pojasnilo ESMA glede sodelovanja delničarjev in usklajenega delovanja v skladu z direktivo o ponudbah za prevzem
- dokument

Pojasnilo ESMA v zvezi s sodelovanjem delničarjev v primeru prevzemov
- dokument

Pojasnilo ESMA v zvezi s SFTR poročanjem 

- dokument

 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si

  Ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19: 
  - Izpolnjevanje pogoja PCTvstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila. 
  - Spremembe pri vodenju upravnih zadev ATVP