Skoči do osrednje vsebine

Pojasnila

Organ ESMA z namenom zagotavljanja dosledne uporabe enotnih pravil EU za finančne storitve objavlja odgovore na vprašanja zainteresiranih oseb. Odgovori ESMA za udeležence na trgu niso zavezujoči, saj lahko dokončno razlago prava EU zagotovi le Sodišče Evropske unije.

Agencija v nadaljevanju izpostavlja nekatera pojasnila ESMA, vsa vprašanja in odgovori (Q&A), razdeljeni po posameznih vsebinskih sklopih, pa so dostopni na spletni strani ESMA.

 • Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi s pilotno ureditvijo za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence (DLT)
  - dokument

 • Javna izjava ESMA: Ukrepi za obvladovanje vpliva ruske invazije v Ukrajini na naložbe portfelje skladov
  - dokument (.docx)
   
 • Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z uporabo direktive UCITS
  - dokument

 • Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z uporabo AIFMD
  - dokument

 • Vprašanja in odgovori ESMA o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja (crowdfunding)
  - dokument

 • Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z uredbo CSDR (o izboljšanju poravnave vrednostnih papirjev v EU in o centralnih depozitarjih vrednostnih papirjev)
  - dokument

 • Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z uredbo EMIR
  - dokument

 • Vprašanja in odgovori ESMA zvezi s prospektno uredbo (Uredbo (EU) 2017/1129)
  - dokument

 • Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z uredbo o referenčnih vrednostih (benchmark)
  - dokument

 • Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z MAR
  - dokument

 • Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z MAD
  - dokument 

 • Vprašanja in odgovori, vezani na Smernice ESMA glede APM
  - dokument

 • Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z uredbo o prodajah na kratko (short selling)
  - dokument

 • Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o evropski enotni elektronski obliki računovodskih izkazov (ESEF)
  - dokument (.docx)

 • Pojasnilo ESMA glede sodelovanja delničarjev in usklajenega delovanja v skladu z direktivo o ponudbah za prevzem
  - dokument

 • Pojasnilo ESMA v zvezi s sodelovanjem delničarjev v primeru prevzemov
  - dokument (.docx)

 • Pojasnilo ESMA v zvezi s SFTR poročanjem
  - dokument
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si