Pojasnila

Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi s prospekti
- dokument

Vprašanja in odgovori, vezani na Smernice ESMA glede APM
- dokument

Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o evropski enotni elektronski obliki računovodskih izkazov (ESEF)
- dokument

Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi s prospektno uredbo (Uredbo (EU) 2017/1129)
- dokument

Pojasnilo ESMA glede sodelovanja delničarjev in usklajenega delovanja v skladu z direktivo o ponudbah za prevzem
dokument

Pojasnilo ESMA v zvezi s sodelovanjem delničarjev v primeru prevzemov
- dokument

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si