Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža borze

Splošno o zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža borze

Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borze (Uradni list RS, št. 42/19)

Dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja


Bodoči kvalificirani imetnik mora zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža priložiti dokumentacijo in informacije iz Priloge 1 Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev borze.

Agencija lahko v skladu s šestim odstavkom 516. člena ZTFI-1 zahteva predložitev dodatnih informacij ali dokumentov, potrebnih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika, ne glede na to, ali so navedeni v Prilogi 1 Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev borze.

Obrazci

Priloga 1: Seznam dokumentacije in informacij

Priloga 2: Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za kvalificirani delež (Obrazec KVAL)

Priloga 3: Finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika - fizična oseba (Obrazec KVAL-FIN)


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si