ATVP

Arhiv novic

Usmeritve skupine Wolfsberg za pregled sankcij na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

14.02.2019

Skupina Wolfsberg, ki jo sestavlja trinajst mednarodnih bank, je izdala Usmeritve za pregled sankcij na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (Guidance on sanctions screening). Pregled sankcij je nadzorni mehanizem, ki se ga poslužujejo finančne institucije za odkrivanje, preprečevanje in upravljanje s tveganji, povezanimi s sankcijami.

...  > več

ESMA določila postopke uporabe podatkov v primeru izstopa Velike Britanije iz EU brez dogovora

06.02.2019

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je dne 5. 2. 2019 objavil izjavo v zvezi z uporabo podatkov in izračunov po Uredbi MiFIR v povezavi z morebitnim izstopom Velike Britanije iz EU brez dogovora (t.i. no-deal Brexit). V primeru slednjega Velika Britanija po 30. 3. 2019 ne bo več posredovala, ESMA pa ne bo več obdelovala njenih podatkov.

...  > več

ESMA in evropski nadzorniki trga kapitala so se dogovorili o bodočem sodelovanju s FCA v primeru odhoda Velike Britanije iz EU brez dogovora

04.02.2019

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) in evropski nadzorniki trga kapitala so se dogovorili o bodočem sodelovanju z angleškim nadzornikom, Financial Conduct Authority (FCA), v primeru odhoda Velike Britanije iz EU brez dogovora.

...  > več

ESMA za skupen pristop na ravni EU glede kripto sredstev za zaščito vlagateljev

10.01.2019

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil dokument, v katerem evropskim institucijam – Komisiji, Svetu in Parlamentu – svetuje, kako zagotoviti zaščito vlagateljev pri ponudbi žetonov in kripto sredstev.

...  > več

Uveljavitev ZTFI-1 ter novel ZISDU-3C in ZUAIS-A

17.12.2018

Dne 15. 12. 2018 so začeli veljati Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3C) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-A).

...  > več

Razpis izpitnega roka za opravljanje preizkusa znanja s področja trženja enot investicijskih skladov v letu 2019

05.12.2018

V letu 2019 bo prvi izpitni rok za opravljanje preizkusa strokovnega znanja, potrebnega za trženje enot investicijskih skladov v Republiki Sloveniji, dne 27. 5. 2019.

Več informacij v zvezi s preizkusom znanja s področja trženja enot investicijskih skladov si lahko ogledate na spletni strani Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ.

...  > več

Objava ZTFI-1, ZISDU-3C in ZUAIS-A v Uradnem listu RS

03.12.2018

V Uradnem listu RS, št. 77/2018 z dne 30. 11. 2018 so objavljeni naslednji zakoni:

– Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1);
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3C);
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-A)....  > več

Prenos podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov

27.11.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) v zvezi z namero Združenega kraljestva za izstop iz Evropske unije (EU), ki bo predvidoma s 30. 3. 2019 postalo »tretja država«, poziva udeležence trga, da za zagotovitev nemotenega poročanja v repozitorij sklenjenih poslov, pri repozitorijih sklenjenih poslov, ustanovljenih v Združenem kraljestvu, preverijo ali bo zagotovljena kontinuiteta storitve.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZISDU-3

21.11.2018

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 21. 11. 2018, seznanil z osnutkom Sklepa o spremembi Sklepa o kapitalu družbe za upravljanje

Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), posreduje v javno obravnavo.  

...  > več

ATVP pozdravlja sprejem ZTFI-1

20.11.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pozdravlja sprejem novega Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) v Državnem zboru RS. Z ZTFI-1 bo Slovenija poenotila svoja pravila na trgu finančnih instrumentov s pravili EU, predvsem z direktivo MiFID II in odpravila slabosti, ki so se pokazale med zadnjo finančno krizo. Zakon tako krepi pravni okvir organiziranega trga finančnih instrumentov in prinaša večjo preglednost slovenskega trga finančnih instrumentov, večje

...  > več

ESMA podaljšala prepoved trženja, razširjanja ali prodaje CFD-jev malim vlagateljem za nadaljnje tri mesece

02.11.2018

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je sklenil, da se ukrep začasne prepovedi trženja, razširjanja ali prodaje pogodb na razliko (CFD-jev) malim vlagateljem, ki je začel veljati 1. avgusta 2018 za obdobje treh mesecev, podaljša za nadaljnje tri mesece. Za podaljšanje ukrepa (z določenimi spremembami) se je ESMA odločila po skrbnem razmisleku in ugotovitvi, da še vedno obstaja potreba po zaščiti vlagateljev v zvezi s CFD-ji.

...  > več

Objava Sklepa o spremembi Sklepa o uporabi smernic in priporočil ESMA v Uradnem listu RS

29.10.2018

V Uradnem listu RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018, je bil objavljen Sklep o spremembi Sklepa o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). Sklep je začel veljati dne 27. 10. 2018.

...  > več

ATVP izdala Smernice za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

12.10.2018

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je na seji dne 10. 10. 2018 sprejel Smernice za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) izdaja na podlagi določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPPDFT-1). Zavezanci morajo najkasneje v šestih mesecih od izdaje smernic prilagoditi svoje akte smernicam.

...  > več

Razpis izpitnega roka za preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika

11.10.2018

Preizkus strokovnih znanj za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika (t.i. brokerski izpit) bo potekal v sredo, 21.11.2018.

Več informacij v zvezi z navedenim preizkusom strokovnih znanj je na voljo na spletni strani Združenja bank Slovenije.

...  > več

ESMA podaljšala omejitev trgovanja z binarnimi opcijami za nadaljnje tri mesece

03.10.2018

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je sklenil, da se ukrep omejitve trženja, razširjanja ali prodaje binarnih opcij malim vlagateljem, ki velja od 2. julija 2018, podaljša za nadaljnje tri mesece. Za podaljšanje ukrepa (z določenimi spremembami) se je ESMA odločila po skrbnem razmisleku in ugotovitvi, da še vedno obstaja potreba po zaščiti vlagateljev v zvezi z binarnimi opcijami.

...  > več

Objava sklepov v Uradnem listu RS

24.07.2018

V Uradnem listu RS, št. 51/18 z dne 20. 7. 2018 sta bila objavljena naslednja sklepa:

– Sklep o spremembah Sklepa o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov (sklep je začel veljati 21. 7. 2018) ter

– Sklep o uporabi Smernic o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu s členom 28 uredbe o skladih denarnega trga (veljati začne 4. 8. 2018).

...  > več

ATVP prenovila spletne strani

13.07.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje obiskovalcev prenovila svoje spletne strani. V okviru prenove je izboljšala razporeditev spletnih vsebin na način, da je uporabniku bolj prijazna, olajšala dostop do prenovljenih vsebin ter omogočila prikaz spletnih strani na vseh napravah. Spletne strani so bile deležne tudi nekaterih tehničnih izboljšav, predvsem uvedbo »prijaznih« URL naslovov, torej spletnih naslovov

...  > več

ATVP družbi Anatol zavrnila izdajo soglasja za odstop od prevzemne namere v postopku prevzema Cinkarne Celje

13.07.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) na podlagi drugega odstavka 488. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov zainteresirano javnost in vlagatelje obvešča, da je dne 12. 7. 2018 postala pravnomočna odločba, s katero je ATVP zavrnila zahtevo družbe Anatol S.a.r.l., 59, Rue de Rollingergrund, Luxembourg za izdajo soglasja za odstop od prevzemne namere

...  > več

Svet ATVP sprejel splošna akta s področja ZTFI in ZISDU – 3

13.07.2018

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 13. 7. 2018, sprejel dva splošna akta in sicer:

- Sklep o uporabi Smernic o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu s členom 28 uredbe o skladih denarnega trga in
- Sklep o spremembah Sklepa o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov.

...  > več

EBRD z Ljubljansko borzo podpisala dogovor o izvajanju programa podpore za uvrstitev malih in srednjih podjetij na borzo

02.07.2018

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) in Ljubljanska borza sta danes sklenili dogovor o izvajanju pilotnega programa podpore za uvrstitev malih in srednjih podjetij na borzo. Program je namenjen podjetjem, ki želijo finančna sredstva pridobiti na kapitalskem trgu s prvo javno ponudbo ali z izdajo obveznic. Za projekt podpore pred uvrstitvijo v trgovanje vrednostnih papirjev

...  > več

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34