ATVP

Arhiv novic

Svet ATVP zaključil mandat v prejšnji sestavi

15.07.2019

Članom Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) mag. Primožu Pinozi, Primožu Damjanoviču, mag. Mojci Majič in Vesni Stanković Juričić se je dne 14. 7. 2019 iztekel šestletni mandat. Po tem datumu se bodo v Svetu ATVP direktorju Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) mag. Milošu Času, ki je po svoji funkciji predsednik Sveta ATVP, pridružili Primož Damjanovič, mag. Katja Jurančič Bratina, mag. Gorazd Čibej in dr. Dragan Kesič.

...  > več

Svet ATVP sprejel tri splošne akte s področja ZISDU-3 in ZTFI-1

09.07.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 9. 7. 2019, sprejel 3 splošne akte, pripravljene na podlagi določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) in Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1).

...  > več

Objava splošnih aktov v Uradnem listu RS

27.06.2019

V Uradnem listu RS, št. 42/19 z dne 27. 6. 2019 je objavljenih 21 splošnih aktov Agencije za trg vrednostnih papirjev, sprejetih na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1).

Navedeni akti bodo začeli veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

...  > več

ESMA objavila Letno poročilo za leto 2018

18.06.2019

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil Letno poročilo za leto 2018. V njem je pregledal svoje dosežke glede na prednostne naloge in cilje, ki si jih je zastavil pri izpolnjevanju svojega poslanstva krepitve varstva vlagateljev ter spodbujanja stabilnih in urejenih finančnih trgov v Evropski uniji.

...  > več

Svet ATVP sprejel 11 splošnih aktov s področja ZTFI-1

13.06.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 12. 6. 2019, sprejel 11 splošnih aktov, pripravljenih na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1). 

Sprejeti splošni akti bodo začeli veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutki 4 splošnih aktov in sprejel 4 splošne akte

05.06.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 5. 6. 2019, seznanil z osnutki 4 splošnih aktov, pripravljenih na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) ter sklenil, da se obravnavani osnutki posreduje v javno obravnavo. Na isti seji je Svet ATVP sprejel tudi 4 splošne akte, pripravljene na podlagi ZTFI-1.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutki treh splošnih aktov s področja ZTFI-1

30.05.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 29. 5. 2019, seznanil tudi z osnutkom Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev borze, osnutkom Sklepa o podrobnejših pravilih o borznem trgu in osnutkom Sklepa o poročanju borznoposredniških družb v zvezi s skupino. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutki, pripravljeni na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posredujejo v javno obravnavo.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta in sprejel 7 splošnih aktov

29.05.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 29. 5. 2019, seznanil z osnutkom Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posreduje v javno obravnavo.

Svet ATVP je sprejel tudi 7 splošnih aktov.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutki splošnih aktov s področja ZTFI-1

23.05.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 22. 5. 2019, seznanil z osnutkom Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe, osnutkom Sklepa o merilih za določitev pomembne borznoposredniške družbe in osnutkom Sklepa o podrobnejših merilih zahtevanih znanj in usposobljenosti fizičnih oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah.

...  > več

ATVP objavila poročilo o delu ter poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2018

21.05.2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) objavlja Letno poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev v letu 2018, ki obsega tudi letni obračun ATVP za leto 2018, in Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2018.

...  > več

ATVP predstavila novosti na kapitalskem trgu

10.05.2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na izobraževalnem seminarju, namenjenem borznoposredniškim družbam, bankam in družbam za upravljanje, predstavila novosti na kapitalskem trgu. Strokovnjaki iz ATVP so predstavili pomembnejše predloge podzakonskih aktov, predlaganih na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), ter pojasnili izpolnjevanje obveznosti odkrivanja sumljivih naročil in poslov ter poročanja o njih.

...  > več

Objava splošnih aktov s področja ZTFI-1 v Uradnem listu RS

10.05.2019

V Uradnem listu RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019, so objavljeni naslednji splošni akti, izdani na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1): Pravilnik v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov Agenciji za trg vrednostnih papirjev; Sklep o posebnih pravilih za izpolnjevanje obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij za osebe tretjih držav; Sklep o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij; Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij; Sklep o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu; Sklep o podrobnejših pravilih obveščanja o izboru matične države članice glede obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij in Sklep o informacijah o pomembnih deležih.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI-1

08.05.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 8. 5. 2019, seznanil z osnutkom Sklepa o zajamčenih terjatvah vlagateljev. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posreduje v javno obravnavo.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta in sprejel splošni akt s področja ZTFI-1

24.04.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 24. 4. 2019, seznanil z osnutkom Navodila o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj in sprejel Pravilnik v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

...  > več

Svet ATVP sprejel 6 splošnih aktov s področja ZTFI-1

18.04.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 17. 4. 2019, sprejel šest splošnih aktov, pripravljenih na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1). Sprejeti akti bodo začeli veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

...  > več

Razpis drugega izpitnega roka za opravljanje preizkusa znanja s področja trženja enot investicijskih skladov v letu 2019

17.04.2019

V letu 2019 bo drugi izpitni rok za opravljanje preizkusa strokovnega znanja, potrebnega za trženje enot investicijskih skladov v Republiki Sloveniji, dne 18. 11. 2019.

Več informacij v zvezi s preizkusom znanja s področja trženja enot investicijskih skladov si lahko ogledate na spletni strani Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI-1

17.04.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 10. 4. 2019, seznanil z osnutkom Sklepa o registru odvisnih borznoposredniških zastopnikov. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedeni osnutek sklepa se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do dne 17. 5. 2019.

...  > več

ESMA objavila poziv za članstvo v skupini SMSG

10.04.2019

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil poziv za članstvo v skupini SMSG - Securities and Markets Stakeholder Group.

Več informacij je objavljenih na spletni strani ESMA.

...  > več

Stališče ATVP do predloga Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

10.04.2019

Dne 9. 4. 2019 je Vlada RS sprejela predlog Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Po predlogu zakona naj bi ATVP pridobila pristojnost vzpostaviti virtualno podatkovno sobo (7. člen), odločati o dostopu do nje (8. člen), opravljati nadzor nad neupravičenimi razkritji podatkov (27. člen) in odločati v postopkih o prekršku (28. člen).

ATVP opozarja, da je predlog zakona pri določanju nalog ATVP pomanjkljiv in nejasen, zato bo lahko že v začetni fazi uveljavljanja pravic nekdanjih imetnikov do sodnega varstva, onemogočeno njegovo izvajanje.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutki 3 splošnih aktov s področja ZTFI-1

10.04.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 10. 4. 2019, seznanil z osnutki 3 splošnih aktov, pripravljenih na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1). Svet ATVP je sklenil, da se obravnavane osnutke splošnih aktov posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedene osnutke sklepov se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do dne 10. 5. 2019.

...  > več

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35