Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)


 SMERNICE ATVP

 1. Smernice za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (10. 10. 2018)

  NACIONALNA OCENA TVEGANJA

  Posodobljeno poročilo o izvedbi Nacionalne ocene tveganja Republike Slovenije za pranje denarja in financiranje terorizma s podatki za leti 2014 in 2015

  DRUGI PREDPISI S PODROČJA PREPREČEVANJA PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA

  Predpisi EU

  Smernice ESMA, EBA in EIOPA (XI. poglavje)

  USMERITVE SKUPINE WOLFSBERG

  - predstavitev usmeritev 
  - usmeritve skupine Wolfsberg: Wolfsberg Guidance on Sanctions Screening
  - ključne teme iz usmeritev

  MNENJA URADA RS ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 

Mnenja Urada RS za preprečevanje pranja denarja v zvezi z izvajanjem nekaterih
določb ZPPDFT-1
- povezava

 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si