ATVP

ATVP opozarja na previdnost pri vlaganju v vrednostne papirje družbe DecaCare, d. o. o.

23.03.2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je z namenom varstva vlagateljev na finančnem trgu objavila opozorilo za javnost v zvezi s potrdili o deponiranju izdajatelja DecaCare, d. o. o. V njem potencialne vlagatelje opozarja, da navedena potrdila izdajatelja DecaCare, d. o. o., predstavljajo zelo tvegan vrednostni papir. Zato je pri vlaganju v navedene vrednostne papirje in morebitna druga potrdila o deponiranju oz. globalna potrdila o lastništvu izdajatelja DecaCare, d. o. o., ali drugih izdajateljev, ki bi v prihodnje izdali podobne vrednostne papirje, in s katerimi bi se lahko v bodoče trgovalo oz. bi se ti ponujali v Republiki Sloveniji, potrebna velika previdnost.

Opozorilo ATVP je dostopno tukaj.