ATVP

ESMA zahteva od imetnikov neto kratkih pozicij poročanje o doseganju oz. preseganju pozicij, višjih od 0,1%

16.03.2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) obvešča, da je Evropski nadzorni organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) danes izdal začasno odločitev, da imetniki neto kratkih pozicij v delnicah, s katerimi se trguje na organiziranem trgu EU, obvestijo nacionalni pristojni organ o tem, ali pozicija po uveljavitvi te odločitve ESMA, dosega oziroma presega 0,1-odstotka izdanega osnovnega kapitala.

Odločitev ESMA, ki je stopila v veljavo takoj po objavi na spletnem mestu ESMA in vse dodatne informacije v zvezi s tem so na voljo tukaj.