ATVP

ATVP izdala okrožnico v zvezi z vplivom širjenja koronavirusa na poslovanje javnih družb

12.03.2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) spremlja dogajanja v zvezi s širjenjem koronavirusa. Ob tem je že sedaj jasno, da bodo dogajanja verjetno imela pomemben vpliv tudi na poslovanje izdajateljev, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranjem trgu, tj. na poslovanje javnih družb.

Zato je ATVP v zvezi s tem na vse javne družbe naslovila okrožnico s priporočili izdajateljem.