ATVP

ATVP izdala okrožnico družbam, ki opravljajo izvrševanje naročil za račun strank

27.02.2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na vse družbe, ki opravljajo izvrševanje naročil za račun strank, naslovila okrožnico, s katero jih je seznanila z informacijami glede ocene primernosti (appropriateness) finančnih instrumentov za stranke pri opravljanju naslednjih investicijskih storitev: 1) sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti in 2. izvrševanje naročil za račun strank. V okrožnici je družbam pojasnila tudi uporabo pravil o upravljanju produktov in o razmerju med uporabo pravil o primernosti finančnih instrumentov ter upravljanju produktov.

Okrožnica je objavljena tukaj.