ATVP

Svet ATVP sprejel splošni akt s področja ZPIZ-2

26.09.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 26. 9. 2019, sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (s prilogami).

Navedeni akt se spreminja zaradi uveljavitve Uredbe Evropske Centralne Banke (EU) 2018/231 z dne 26. januarja 2018 o zahtevah za statistično poročanje za pokojninske sklade (ECB/2018/2), ki Banki Slovenije nalaga obveznost zbiranja in posredovanja podatkov o poslovanju pokojninskih skladov. Upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov in krovnih pokojninskih skladov bodo podatke še vedno pošiljali Agenciji za trg vrednostnih papirjev, ta pa bo zbrane podatke posredovala Banki Slovenije.

Sklep bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljal pa se bo od 1. decembra 2019.